پس از انتخابات

تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۴۰۰ – ۵:۲۹ ب.ظ

علیرضا ثقفی
راست‌ترین بخش حکومت در نمایش انتخابات پیروز شد. این داستان هر چه باشد حکایت از دور جدیدی در حوادث ایران و منطقه دارد. اما این پیروزی بنیادگرائی در منطقه خاورمیانه منحصربه‌فرد نیست. از مدتها پیش به نظر می‌رسید که مجموعه نظام سرمایه‌داری و نیروهای عمل کننده در آن نه می‌خواهند و نه می‌توانند با حکومت‌های توتالیتر و بنیادگرا در منطقه خاورمیانه و آسیا مقابله کنند اگر در نظر آوریم که این واقعه هم‌زمان است با کودتای نظامی در میانمار و رسیدن گروه طالبان به دروازه‌های کابل به روشنی می‌توان گفت بنیادگرائی و توتالیتاریسم در این منطقه در حال تقویت است و گویا که تنها راه بقای نئولیبرالیسم در منطقه خاورمیانه تقویت بنیادگرائی است. هر چند که ممکن است این آخرین تیر ترکش برای حفظ نظم و نظام جهانی ادامه مطلب »

#شوراها_در_غرب

۲۷ شهریور ۱۳۹۹ – ۸:۰۵ ق.ظ

#شوراهای_کارگری_بدیل_پارلمانها نویسنده: دانی گلکستاین ترجمه: #علیرضا_ثقفی کتاب صوتی قسمت پانزدهم ⭕️فایل بخش دوم کتاب، "امپریالیست غرب در بحران"، ادامه " کارگران فلزکار رهبری را به دست می گیرند" را می توانید از اینجا ...

#شوراها_در_غرب

۲۷ شهریور ۱۳۹۹ – ۸:۰۵ ق.ظ

#شوراهای_کارگری_بدیل_پارلمانها نویسنده: دانی گلکستاین ترجمه: #علیرضا_ثقفی کتاب صوتی قسمت چهاردهم ⭕️فایل بخش دوم کتاب، "امپریالیست غرب در بحران، کارگران فلزکار رهبری را به دست می گیرند" را می توانید از اینجا دانلود کنید: https://drive.google.com/file/d/1x6a_DpfKKGfAXH_Vc8vVUmBQk9nVmZM8/view?usp=sharing

#شوراها_در_غرب

۲۷ شهریور ۱۳۹۹ – ۸:۰۳ ق.ظ

#شوراهای_کارگری_بدیل_پارلمانها نویسنده: دانی گلکستاین ترجمه: #علیرضا_ثقفی کتاب صوتی قسمت سیزدهم ⭕️فایل بخش دوم کتاب، امپریالیست غرب در بحران، را می توانید از اینجا دانلود کنید: https://drive.google.com/file/d/1O-q_nkFVP77UiF2kb5UZS7oMF3a5eQf1/view?usp=sharing

#شوراها_در_غرب

۲۷ شهریور ۱۳۹۹ – ۸:۰۲ ق.ظ

#شوراهای_کارگری_بدیل_پارلمانها نویسنده: دانی گلکستاین ترجمه: #علیرضا_ثقفی کتاب صوتی ⭕️فایل بخش اول کتاب شوراهای پتروگراد، قسمت دوازدهم را می توانید از اینجا دانلود کنید: https://drive.google.com/file/d/1v9vmwX4CWx3s_tfwvUBi8IOTVQTscsXR/view?usp=sharing

#شوراها_در_غرب

۱۰ شهریور ۱۳۹۹ – ۷:۰۴ ق.ظ

#شوراهای_کارگری_بدیل_پارلمانها نویسنده: دانی گلکستاین ترجمه: #علیرضا_ثقفی کتاب صوتی ⭕️فایل بخش اول کتاب شوراهای پتروگراد، قسمت یازدهم ادامه "به سمت اکتبر" را می توانید از اینجا دانلود کنید: https://drive.google.com/file/d/1v9vmwX4CWx3s_tfwvUBi8IOTVQTscsXR/view?usp=sharing

#شوراها_در_غرب

۱۰ شهریور ۱۳۹۹ – ۷:۰۳ ق.ظ

#شوراهای_کارگری_بدیل_پارلمانها نویسنده: دانی گلکستاین ترجمه: #علیرضا_ثقفی کتاب صوتی ⭕️فایل بخش اول کتاب شوراهای پتروگراد، قسمت دهم، "به سمت اکتبر" را می توانید از اینجا دانلود کنید: https://drive.google.com/file/d/16qA9IMn6zL-QjVHQMv4ebKQysX2s7K1x/view?usp=sharing

#شوراها_در_غرب

۱۰ شهریور ۱۳۹۹ – ۶:۵۹ ق.ظ

#شوراهای_کارگری_بدیل_پارلمانها نویسنده: دانی گلکستاین ترجمه: #علیرضا_ثقفی کتاب صوتی ⭕️فایل بخش اول، قسمت نهم، کتاب شوراهای پتروگراد،ادامه سه تظاهرات را می توانید از اینجا دانلود کنید: https://drive.google.com/file/d/1l88HW07yvpUdb-elQJTZrQ8LazyxGFFS/view?usp=sharing

#شوراها_در_غرب

۱۰ شهریور ۱۳۹۹ – ۶:۵۷ ق.ظ

#شوراهای_کارگری_بدیل_پارلمانها نویسنده: دانی گلکستاین ترجمه: #علیرضا_ثقفی کتاب صوتی ⭕️فایل بخش اول کتاب شوراهای پتروگراد،سه تظاهرات( قسمت هشتم) را می توانید از اینجا دانلود کنید: https://drive.google.com/file/d/1O0DEGAWZwG03jJL9qTt7UKAWerLN0xb4/view?usp=sharing

ملاحظاتی در باره رد قطعنامه پیشنهادی امریکا در شورای امنیت سازمان ملل

۲ شهریور ۱۳۹۹ – ۹:۳۳ ق.ظ

علیرضا ثقفی قطعنامه پیشنهادی امریکا به شورای امنیت سازمان ملل با آراي ممتنع کشور‌های اروپايي رد شد‌‌. برخی آن را پیروزی ایران و برخی دیگر پیروزی آمریکا می‌دانند. کسانی که آن ...

#شوراها_در_غرب

۲ شهریور ۱۳۹۹ – ۹:۲۲ ق.ظ

#شوراهای_کارگری_بدیل_پارلمانها نویسنده: دانی گلکستاین ترجمه: #علیرضا_ثقفی کتاب صوتی (فایل هفتم) ⭕️فایل بخش اول کتاب شوراهای پتروگراد، قسمت ششم، انقلاب پتروگراد فوریه 1917 را می توانید از اینجا دانلود کنید:   https://drive.google.com/file/d/19tp96jm_y7eHlgBDF9X1rblBA2kYxUIH/view?usp=sharing

#شوراها_در_غرب

۲ شهریور ۱۳۹۹ – ۹:۲۱ ق.ظ

#شوراهای_کارگری_بدیل_پارلمانهانویسنده: دانی گلکستاینترجمه: #علیرضا_ثقفیکتاب صوتی (فایل ششم) فایل بخش اول کتاب شوراهای پتروگراد، قسمت پنجم، انقلاب پتروگراد فوریه 1917 را می توانید از اینجا دانلود کنید: https://drive.google.com/file/d/1ApxMhpGt4LKtTkda00d8PBUxzBoTFMJ8/view?usp=sharing

#شوراها_در_غرب، کتاب صوتی (فایل پنجم)

۲۷ مرداد ۱۳۹۹ – ۹:۱۸ ق.ظ

#شوراهای_کارگری_بدیل_پارلمانها نویسنده: دانی گلکستاین ترجمه: #علیرضا_ثقفی کتاب صوتی (فایل پنجم) ⭕️فایل بخش اول کتاب شوراهای پتروگراد، قسمت چهارم، انقلاب پتروگراد فوریه 1917 را می توانید از اینجا دانلود کنید https://drive.google.com/file/d/1S6JMMigtw-9LXiJPB8ghoQdA2uvZCWC8/view?usp=sharing

#شوراها_در_غرب، کتاب صوتی (فایل چهارم)

۲۷ مرداد ۱۳۹۹ – ۹:۱۶ ق.ظ

#شوراهای_کارگری_بدیل_پارلمانها نویسنده: دانی گلکستاین ترجمه: #علیرضا_ثقفی کتاب صوتی (فایل چهارم) ⭕️فایل بخش اول کتاب شوراهای پتروگراد، قسمت سوم، انقلاب پتروگراد 1905 را می توانید از اینجا دانلود کنید: https://drive.google.com/file/d/1CXD9M-MxlX_Tt14VT9Zx5QybkZBi7f6u/view?usp=sharing

کلنگ سودطلبی بر خانه های تاریخی تهران

۲۲ مرداد ۱۳۹۹ – ۶:۴۰ ب.ظ

هاله صفرزاده کوچه پس کوچه‌های مناطق قدیمی تهران پر است از ساختمان‌ها و خانه‌های تاریخی. خانه سپهدار، خانه مشیرالدوله، خانه صادق هدایت، خانه انیس‌الدوله، خانه بهار، گراند هتل، تاتر نصر و... ...

#شوراها_در_غرب #شوراهای_کارگری_بدیل_پارلمانها

۲۲ مرداد ۱۳۹۹ – ۶:۲۷ ب.ظ

نویسنده: دانی گلکستاین ترجمه: #علیرضا_ثقفی کتاب صوتی (فایل سوم) ⭕️فایل بخش اول کتاب شوراهای پتروگرادقسمت دوم را می توانید از اینجا دانلود کنید: https://drive.google.com/file/d/1CXD9M-MxlX_Tt14VT9Zx5QybkZBi7f6u/view?usp=sharing

شوراها در غرب، شوراهای کارگری بدیل پارلمان ها

۲۰ مرداد ۱۳۹۹ – ۶:۴۴ ق.ظ

فایل صوتی (2) شوراهای پتروگراد فایل صوتی این بخش را می توانید از اینجا دانلود کنید: https://drive.google.com/file/d/1jRoClV2UIb_r-CcacYiQVtkN9hExgEHg/view?usp=sharing

شوراها در غرب شوراهای کارگری بدیل پارلمانها

۱۶ مرداد ۱۳۹۹ – ۵:۵۰ ب.ظ

صدای کانون 1920-1915 نویسنده دانی گلکستین مترجم علیرضا ثقفی در شرایطی که بسیاری از کارگران به پارلمان بی اعتمادند و آن را عوام ‏فریبی میدانند، به‌جز کشورهای اروپای شرقی (که با شیوه های حکومت ...

طلایه های امید آغاز افول بنیادگرائی در خاورمیانه

۱۶ مرداد ۱۳۹۹ – ۵:۴۷ ب.ظ

علیرضا ثقفی تظاهرات گسترده و بی سابقه هفته گذشته ساکنان اسرائیل علیه دولت این کشور نشانگر نارضایتی وسیع مردم اسرائیل است‌. دولت ضعیفی که نتوانسته است درانتخابات یکسال گذشته که سه ...

حاکمیت عریان مافیا بخش سوم.

۲ مرداد ۱۳۹۹ – ۷:۱۸ ق.ظ

قرارداد بیست و پنج ساله ایران و چین علیرضا ثقفی آیا این قرارداد با قرار داد وثوق‌الدوله یکی است؟ دراین قسمت می‌خواستم به تفاوت سرمایه‌داری در دوره مافیائی و حاکمیت آن با دوره‌های ...

انگار گربه‌ها وکلاغ‌ها خوشبخت‌ترین ساکنان پارک هستند!!

۲۲ تیر ۱۳۹۹ – ۸:۴۱ ب.ظ

هاله صفرزاده ساعت هنوز شش نشده، در این ساعت صبح کوچه‌ها و خیابان‌های شهر خلوت خلوت اند. جدال جان و سرمایه در کلان شهر تهران ِکرونازده هنوز شروع نشده است. سر چهارراه ...

حاکمیت عریان مافیا: مافیای حاکم بر چین

۲۱ تیر ۱۳۹۹ – ۸:۵۱ ق.ظ

علیرضا ثقفی در قسمت اول، گسترش حاکمیت‌های مافیایی را در سطح جهانی و گسترش ‌سرمایه‌داری کازینویی مورد بررسی قرار دادیم. این مسئله را نیز اشاره کردیم که این حاکمیت‌های مافیایی که ...

مافیا، مافیا می‌شود

۲۱ تیر ۱۳۹۹ – ۸:۴۹ ق.ظ

علیرضا ثقفی همه‌پرسی قانون اساسی روسیه یکی از شعبده بازی‌های سرمایه‌داری نوخواسته روسیه بود که به شدت به دنبال دائمی ساختن سیستم سرمایه‌داری است و در رویای تداوم حاکمیت تزاری است. ...

قتل‌های ناموسی

۲۸ خرداد ۱۳۹۹ – ۱۰:۲۴ ق.ظ

قتل های ناموسی سالهاست که همچنان از میان دختران و زنان قربانی می گیرد: سارا رخشانی پانزده ساله باردار با ضربات چاقو توسط همسرش در زاهدان به قتل رسید. رومینا اشرفی ...

“مِه همیشه گرسنه موندم”

۲۸ خرداد ۱۳۹۹ – ۱۰:۲۲ ق.ظ

شهناز نیکوروان مرد- دِ لامصب اگر شکمم سیر بود که نمی رفتم دزدی. افسر- خواهر و مادر فلان، فکر کردی هرکی هرکیه از دیوار مردم بری بالا! دفعه قبل نگفتم تکرار بشه ...

از شکنجه تا شکنجه از کشتار تا کشتار

۲۰ خرداد ۱۳۹۹ – ۹:۰۲ ق.ظ

#علیرضا_ثقفی در نوشته‌های پس از جنگ جهانی دوم، این جمله معروف میان نویسندگان معمول شده بود: "دو جنگ جهانی را پشت سر گذاردیم تا آموختیم یکدیگر را تحمل کنیم" که البته ...

“دیگر بس است” آشنایی با جنبش‌های ضدنژادپرستی فعال در امریکا

۱۶ خرداد ۱۳۹۹ – ۱:۵۸ ب.ظ

"جان سیاهان ارزش دارد" #BlackLivesMatter "درد ما ، فریادهای ما و نیاز به دیدن و شنیده شدن ما در سراسر این کشور طنین انداز است. ما خواستار تایید و مسئولیت پذیری همگانی ...

چرا دونالد ترامپ آنتی فاها یا ضد فاشیست‌ها در لیست تروریستی گذاشت؟

۱۶ خرداد ۱۳۹۹ – ۱:۵۲ ب.ظ

شهناز نیکوروان سال‌ها بعد از شکست سرمایه‌داری درمقابل گروه‌ها وسازمان‌های عملگرا علیه سرمایه‌داری، این نظام به کمک قدرت سیاسی و نهادهای وابسته به آن، با روش‌های مختلفی تلاش کرده تا این ...

یافتن مطالب :