تعدیل نیرو و ماجراهای پس از آن

گرفتن بیمه بیکاری نامه یکی از کارگران "تعدیل" شده یا اخراجی سلام وقتی متوجه شدم که قرارداد من تمدید نشده و جزو نیروهای تعدیل شده هستم، شوکه شدم. هر چند وقتی شاهد اخراج و تعدیل سایر دوستان و همکارانم بودم، میدانستم که این شتری است که دیر یا زود درخانه من هم می خوابد. عزمم را جزم کردم تا حداقل از بیمه بیکاری ...

“دمکراسی و دولت یا لرزان از امپریالیسم و گریزان از انقلاب”

بهرام (کارگرآبادانی ساکن اهواز) در عصر کنونی، با پیشرفت تکنولوژی و عصر ارتباطات، تعابیر و تعاریف جدیدی، در عرصه علوم انسانی از مفاهیم دمکراسی و دولت شده است، به خصوص با فروپاشی شوروی (شکل دولتی سرمایه‌داری که در تقابل با شکل سرمایه‌داری نئولیبرالیسم یا بازار آزاد عرض‌اندام می‌کرد). دکترین‌های جدید بورژوایی در عرصه و گستره‌ی ادبیات سیاسی جدید خود که با ...

نقدی بر مقاله تاملاتی بر ناتوانی سازمانی اشکال کهنه در آوردگاه مسائل نو

آن چه در زیر می خوانید نقدی است بر مقاله تاملاتی بر ناتوانی سازمانی اشکال کهنه در آوردگاه مسایل نو که چندی پیش در سایت کانون منتشر شده است. این نقد برای سایت کانون ارسال شده است. از آن جا که کانون مدافعان حقوق کارگر ابراز نظر شخصی و نقد منطقی و محترمانه را در حهت رشد و گسترش مباحث نظری ...

نگاهی به بیانیه "بحثی در باره مبانی نظری کانون"

احمد وارطان  فشرده بیانیه فوق: کانون مدافعان حقوق کارگر مبانی نظری خود را در منشور و اساسنامه تشریح ؛ اما استراتژی خود را مشخص نکرده است و با توجه به تحولات جامعه این کلیات نیاز به توضیحات دارد و می بایست تاکتیک ها و استراتژی متناسب با شرایط را تدوین نماید و وعده داده شده در بیانیه برنامه های دراز ...
یافتن مطالب :