دومین سند مجمع عمومی: ضرورت وجود چپ به عنوان جایگزین نظام سرمایه داری

  همانطور كه قبلا اعلام شد، در روز برگزاري مجمع عمومي كانون مدافعان حقوق كارگر دو سند به عنوان اسناد كانون به تصويب رسيدند. اولين سند با نام "سند راهبردي كانون" به اصول كلي و ظايف كانون در فاصله دو مجمع مي پرداخت واكنون دومين سند منتشر مي شود. از صاحب نظران امور كارگري و اجتماعي و به خصوص فعالان كارگري ...

سند راهبردی کانون مدافعان حقوق کارگر

در دومين مجمع عمومي كانون مدافعان حقوق كارگر، تحولات و تغييرات در نظام سرمايه‌داري جهاني و همچنين تغييرات جديد در ايران مورد بحث و بررسي قرار گرفت و وضعيت طبقه‌ي كارگر و مبارزات سراسري آنها براي به دست آوردن حقوق‌شان مطرح شد. وظايف فعالان كارگري، حركت‌هاي گذشته و حال آنها هم مورد نقد و بررسي قرار گرفت.

نگاهی به بیانیه "بحثی در باره مبانی نظری کانون"

احمد وارطان  فشرده بیانیه فوق: کانون مدافعان حقوق کارگر مبانی نظری خود را در منشور و اساسنامه تشریح ؛ اما استراتژی خود را مشخص نکرده است و با توجه به تحولات جامعه این کلیات نیاز به توضیحات دارد و می بایست تاکتیک ها و استراتژی متناسب با شرایط را تدوین نماید و وعده داده شده در بیانیه برنامه های دراز ...

در پاسخ به نقد مبانی نظری کانون

با استقبال از نقد این رفیق و با تشکر از زحمتی که برای ارائه این نقد متحمل شده اند نکاتی چند را برای روشن تر شدن مبانی نظری کانون  توضیح داده  تا برخی ابهامات بر طرف شود. درپاراگراف دوم  این نقد چنین آمده است: 1-بیانیه برای تبیین شرایط جامعه ؛ بحران سرمایه داری در سالهای اخیر را شرح می دهد و در ...

بحثی در باره مبانی نظری کانون مدافعان حقوق کارگر

کانون مدافعان حقوق کارگر بر مبنای منشور و اساسنامه ی خود کلیات مبانی نظری را تدوین کرده است. اما این کلیات متناسب با تغییرات موجود در جامعه و هم چنین حرکت مدام و رو به جلو جامعه ی بشری در هر لحظه و هر زمان و یا در هر مقطع زمانی نیاز به توضیحات و تدوین تاکتیک و استراتژی های ...
یافتن مطالب :