مرگماه

تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۲ – ۱:۰۲ ق.ظ
علی یزدانی-
در مرگماه مرداد
باغی را شخم زدند
که آوازه‌ی سیب‌های سرخش
در جهان پیچیده بود
در مرگماه مرداد
برای انهدام باغ
درختان سیب سرخ را سر بریدند
و باغبان پیر را که از بی‌حوصلگی
سگ هارش را چخ می کرد فقط
ترساندند
در مرگماه مرداد
باغبان را در گوشه‌ی باغ
که اینک ویرانه‌ای بیش نبود
به درختی بستند
و سگش را که هنوز هار بود
به نگهبانی‌اش گماشتند
و کرکس‌ها را
از آن سوی آب‌ها گسیل کردند
که بر فراز باغ بگردند
و…
در مرگماه مرداد
———————–
شعر مرگماه را  با صدای شاعر می‌توانید از اینجا بشنوید و یا دانلود کنید:
یا از آدرس زیر دانلود نمایید.
یافتن مطالب :