ناتوان از حل مشکلات و ترسان از شورش های بیشتر مردمی

تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۴۰۰ – ۵:۱۹ ب.ظ

اعتراضات شهر های خوزستان

در چند روز اخیر از جانب مردم به جان آمده در این قسمت از کشور ، فریاد تمامی مردم ایران است که از فقر، گرانی و نابسامانی اجتماعی رنج میبرند . هنوز فریاد کشته شدگان و مجروحان اعتراضات آبان ماه ۹۸ در تمامی نقاط ایران به گوش میرسد و هنوز زندانیان و دستگیر شدگان آن اعتراضات در زندان‌ها، شرائط اسف باری را میگذرانند اما خواسته های به حق آنان همچنان به عنوان خواست تمامی مردم پاسخی نگرفته است .

اعتصابات سراسری کارگران و کارکنان شرکت نفت و اعتراضات معلمان بازنشستگان سراسر کشور همراه با اعتراضات و تجمعات سایر اقشار مردمی در سالهای اخیر نه تنها یک دم فرو کش نکرده است، بلکه هر روز طنین این اعتراضات بلند تر و گسترده تر میشود به گونه ای که در چند سال اخیر به سختی بتوان روز هائی را یافت که خیابان های شهر های مختلف شاهد اعتراضات معترضین به وضعیت زندگی و معاش و بی عدالتی و ظلم و بیداد حکومتگران نباشیم .

در چنین شرائطی حاکمان نه تنها هیچگونه اندیشه ای برای پاسخگوئی به خواست مردم ندارند بلکه با برنامه ریزی های خاص و روی کار آوردن مهره های خشن در سرکوب اعتراضات تنها به فکر آن هستند که تمامی این اعتراضات را به هر نحو که میتوانند با مشت آهنین پاسخگوئی کنند .
مردم در این چند سال اخیر به روشنی فریاد زده اند که از این همه فقر و گرسنگی وبیکاری و بی خانمانی و در مقابل این همه فساد و دزدی حکومتگران به فریاد آمده و دیگر حاضر به تحمل این همه ظلم و جنایت نیستند .در مقابل حکومتگران نه تنها زبان مردم را نفهمیده و فریاد های آنان را نشنیده گرفته اند، بلکه در مقابل با تقویت نیروهای سرکوب و یگانهای ویژه و تقویت ادوات سرکوب به خواسته های به حق مردم پاسخی غیر انسانی داده اند .

تداوم این چنین وضعیتی نه تنها زندگی آینده حکومتگران را با خطری جدی مواجه میکند بلکه چه بسا اعقاب آنان تا نسل ها نیز از زندگی آرام در این سرزمین محروم خواهند ماند .

تنها راه در این زمینه کنار رفتن از قدرت و واگذاری آن به نمایندگان واقعی مردم خواهد بود وگرنه روشن است که این چنین وضعیتی در هیچ قسمت از کره زمین تا به امروز پایدار نبوده است و آنان که با مردم خود جفا کرده اند هیچگاه خیر ندیده اند.

یافتن مطالب :