نظام سرمایه داری ناتوان از حل مشکلات خود ساخته

تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ – ۹:۰۲ ق.ظ

به بهانه کودتای نظامی در #میانمار

این چنین معلوم است که مسائل #خاورمیانه که مدتها است به پاشنه آشیل نظام جهانی سرمایه داری تبدیل شده و آن چنان پیچیده و گره خورده است که به این سادگی ها قابل حل نیست. تمامی نهادهای جهانی اعلام میکنند که ایران به تولید بمب اتمی نزدیک شده اما هیچ کاری از دستشان برنمی آید و در انتها شاید همانند کره شمالی با دادن چند مانور بی خاصیت ایران اتمی را بپذیرند .

فشارهای حداکثری ترامپ نه تنها راهی برای برون رفت از این معضل باز نکرد بلکه با تکیه به همان تضادها و راه های فرار از بن بست های خود سرمایه داری اکنون با مسیر بن بست بیشتر انجامیده است . حکومت ایران توانسته است با انتقال فشار حداکثری به مردم تحت ستم، گریبان خود را از تحریم ها تا حدودی خلاص کند و نظام سرمایه داری هیچ سازو کاری برای نجات مردم ایران از این فشار های حداکثری منتقل شده به مردم و به افلاس کشاندن آنان توسط حکومت در اختیار ندارد، بلکه دست حکومت گران ایران را به راحتی در #سرکوب و #شکنجه مخالفان از یک طرف و غارت سفره های مردم از طرف دیگر باز میگذارد تا در راه تجهیز تسلیحاتی خود و رسیدن به سلاحهای ممنوعه کل نظام سرمایه داری راهی هموار در پیش داشته باشد .

نگاهی به مداخلات بیست سال گذشته نظام سرمایه داری در خاورمیانه ناتوانی این نظام از حل مسائل منطقه را به خوبی آشکار میکند. #لیبی اکنون در شرائطی قرار دارد که هر گوشه اش وضعیتی اسفبار دارد، از بازار برده فروشان تا قاچاقچیان نفت و سلاح سرتاسر آن را فرا گرفته و هیچ چشم انداز امیدوار کننده ای برای این کشور ثروتمند نفتی در سالهای آینده نیست .
#افغانستان پس از بیست سال جنگ و خونریزی و در حالی که از هر پنج کودک ۴ تای آنها به سن ۵ سالگی میرسند و آن هم بی هیچ آینده ای، در حال تحویل به طالبان خونخوار و جنایت کار است و #عراق که هم چنان با آینده ای مبهم، در دست فرقه گرایان است که پس از بیست سال جنگ و خونریزی هنوز چشم اندازی برای رهائی از این کشمکش های قومی ندارد و تضادهای مذهبی هم چنان به صورت غول وحشی خفته در آن عملکرد دارد ودر بهترین حالت تقسیم قدرت بر اساس تقسیمات مذهبی است که ریشه اختلاقات را در آینده با خود داشته و با دموکراسی سکولار فاصله زیادی دارد و تا #سوریه که به ویرانه ای تبدیل شده که هیچ گونه چشم انداز روشنی حتا تا دهه های آینده ندارد و روسیه آن را به طور کامل به مستعمره خود تبدیل کرده است .
این سوال می ماند که این لشکرکشی های نظام سرمایه داری جهانی که یک طرف آن آمریکا و اروپا و یک طرفش مافیاهای روسیه و اخیرا با پشتیبانی چین هستند، از جان مردم این منطقه چه میخواهند؟
در ایران نیز فشار حداکثری که آخرین حربه برای هماهنگ کردن حکومت آن با نظم جهانی بود، نه تنها حکومت ایران را سر به راه تر نکرد بلکه سبب آن شد تا حکومت با فشار بیشتر به مردم، خود را به سلاح اتمی نزدیک تر کرده و مردم ایران را از دسترسی به آزادی های اجتماعی ناتوان تر و دور تر کند و شکاف طبقای را به نفع قدرتمداران افزایش دهد .
اکنون خاورمیانه به پاشنه آشیل این نظام تبدیل شده و حل مشکلات ان هر روز ناتوانی بیشتر نظم جهانی را به نمایش می گذارد و از آنجا که این منطقه همچنان منبع بزرگ انرژی جهانی است، حل مشکلات نظام سرمایه داری جهانی بدون حل مسائل این منطقه امکان پذیر نیست و هر روزه امکان گسترش نا امنی از این منطقه برای کل جهان وجود دارد .

⭕️این همان امری است که ایجاب میکند تا آزادی خواهان این منطقه و مردم تحت ستم آن تلاشی هماهنگ تر در بدست آوردن آزادی های سیاسی و اجتماعی داشته باشند و با هماهنگی بیشتر مبارزات اجتماعی تلاشی هم سو را در پیشبرد امر مبارزه در برابر #بنیادگرائی و حکومت های دیکتاتوری به پیش ببرند .
بن بست کل نظام سرمایه داری در این منطقه و رقابت قطب های مختلف ان در داشتن سهمی از انرژی و امکانات منطقه این فرصت را برای نیروهای پیشرو و دموکرات به وجود می آورد که صدای اعتراضات و مبارزاتشان در سطح جهانی بیش از گذشته شنیده شود و این امر پشتوانه ای باشد برای به ثمر رسیدن این مبارزات .

یافتن مطالب :