۱۹ بهمن ۱۳۴۹ اوج مبارزات کارگران و زحمتکشان علیه دیکتاتوری شاه

تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ – ۸:۵۶ ق.ظ

در ۱۹ بهمن ۱۳۴۹ یک گروه از مبارزان در سیاهکل با حمله به این پاسگاه و خلع سلاح آن نقطه ای جدید را در مبارزات کارگران و زحمتکشان علیه دیکتاتوری سیاه شاه و حکومت کودتا اعلام کردند . این حرکت در حقیقت پاسخی به سرکوب مبارزات کارگران و زحمتکشانی بود که از فردای کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه آنان آغاز شده بود . مبارزاتی که با سرکوب های مداوم با هرگونه ندای آزادی خواهی و برابری طلبی مقابله میکرد . سرکوبهائی که در یک فقره آن به گلوله بستن اعتراضات کارگران کوره پزخانه ها در ورامین و هم زمان به گلوله بستن کارگران نساجی اصفهان بود که در آن بیش از دهها کارگر تنها به جرم حق خواهی به خاک و خون کشیده شدند .
کارگران و زحمتکشان و مبارزان آزادی خواه که برای احقاق حقوق خود هیچ راهی به جز قهر انقلابی نمیدیدند در۱۹ بهمن راه جدیدی را برای مبارزه عدالت خواهانه یافتند واز آن پس به هر ترتیب که توانستند از این راه جدید حمایت کرده و تا سرنگونی حکومت دیکتاتوری شا ادامه دادند . راهی که در آن صدها مبارز جان باختند و در شکنجه گاه ها و زندان های مخوف شاهنشاهی نیز صدای عدالتخواهی خود را هم چنان فریاد زدند کارگرانی همانند اسکندر صادقی نژاد (کارگر تراشکار، بینان گذار و دبیر سندیکای کارگران فلزکار مکانیک) جلیل انفرادی (، کارگر جوشکار، دبیر سندیکای کارگران فلزکار مکانیک)٬ حسن نوروزی (کارگر راه آهن) یوسف زرکار (کارگر راه آهن)٬ جعفر اردبیلچی (آهنگر)اصغر عرب هریسی (آهنگر)٬ مناف فلکی (کارگر قالیباف)٬ محمد چوپان ‌زاده (کارگر بنا)٬ رحیم خدادادی( کارگر مزرعه و کوره پزخانه)٬ کاظم شهید ثالث (کارگر شرکت “ریمینکو”)٬ بندعلی مرادی (کارگر خیاط)، حسین قاسم نژاد (کارگر خیاط)، خلیل هوشیاری (کارخانه‌های رشت )و بسیاری رو شنفکران همراه و مدافع حقوق کارگران در این مبارزات جان باختند تا صدای حق طلبی کارگران باشند .

یاد تمامی ان جان با ختگان مسیر ازادی و عدالت گرامی باد .

یافتن مطالب :