اطلاعیه کانون مدافعان حقوق کارگر در باره زندانی شدن سه تن از اعضای کانون نویسندگان.

تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۹ – ۸:۳۲ ق.ظ

اجرای حکم ۱۶ سال محکومیت اعضاء کانون نویسندگان در روز پنجم مهر ماه نشان داد که حکومتگران به هیچ عنوان نمی‌خواهند حتی ندای ازادی بیان را بشنوند. کانون نویسندگان ایران که هیچ جرمی به جز ندای مبارزه با سانسور و دفاع از آزای بیان ندارد اکنون شاهد حبس ها ی طویل المدت برای نویسندگانی است که تنها جرمشان دفاع از آزادی بیان است .با به زندان افکندن نویسندگان ، به گمان سرکوبگران آزادی به بند کشیده می‌شود. سرگوبگرانی که هیچ درسی از تاریخ نیاموخته‌اند و هیچ تجربه‌ای حکومتگران قبل از خود را به ارث نبرده‌اند. آنان هم چنان در تخیلات خود با توهماتی زندگی می‌کنند که گویا اگر آزادی خواهان را به بند بکشند می‌توانند آزادی را مهار کنند و به گمان باطل پایه‌های قدرت و ثروت خود و اعوان و انصارشان را محکم‌تر کنند.
اکنون زندان‌های سرتاسر ایران پر از زندانیانی است که یا به خاطر اعتراض‌های عمومی به وضعیت اجتماعی و معیشتی در سال‌های گذشته به بند کشیده شده‌اند و یا کارگران و معلمان و روشنفکرانی هستند که به وضعیت موجود اختناق و دزدی‌ها و چپاول ها اعتراض کرده‌اند. در حالی که غارتگران و دزدان اموال مردم از مصونیت‌ها و بخشش‌های بسیار برخوردارند و بسیاری از آنان با استفاده از مرخصی‌های اعطایی کذایی در خارج از زندان ها به سر برده و همچنان پیگیر همان اعمال خود هستند و روز به روز زندگی را بر عامه مردم تنگ تر می‌کنند، اما کارگران و روشنفکران و مردم معترض که به این وضعیت اعتراض می‌کنند، در زندان‌های مخوف و بدون امکانات نگهداری می‌شوند و حتی در دوران شیوع کرونا در زندان ها به ندرت از مرخصی های مصرح در قانون های حکومتیان برخوردار می‌شوند. در چنین شرایطی برای مردمی که در چنین تنگناهایی قرار دارند، راهی به غیر از برخوردهای رویاروی با ستمگران باقی نمی‌ماند و عواقب احتمالی هر نوع پیشامدی تنها بر عهده آنهایی است که چنین اوضاعی را به وجود آورده و هم چنان تداوم حکومت خود را به ادامه این مسیر وابسته می‌بینند. اکنون میتوان به حکم تا ریخ هشدار داد که نه تنها چنین دستگیری ها و حبس های طولانی مشکلی از مشکلات خود ساخته حکومتگران را حل نمیکند بلکه هر روز عر صه را بر خود انان تنگ تر خواهد کرد و اعتراضات مردمی را گستر ده تر میکند .
ازادی بی قیدو شرط تمامی زندانیان سیاسی است که تنها میتواند در این شرائط سخت بخشی از الام حکومت ساخته برای مردم را تسکین دهد

یافتن مطالب :