#شوراها_در_غرب

تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۹ – ۸:۳۱ ق.ظ

#شوراهای_کارگری_بدیل_پارلمانها

نویسنده: دانی گلکستاین
ترجمه: #علیرضا_ثقفی
کتاب صوتی قسمت بیست و سوم

⭕️فایل بخش چهارم کتاب، درسهای یک شکست (۳) را می توانید از اینجا دانلود کنید:

https://drive.google.com/file/d/1jVCKnC9m4O3tS26Um8v9A8KIhmAeKb9K/view?usp=sharing

یافتن مطالب :