#شوراها_در_غرب

تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۹ – ۸:۳۰ ق.ظ

#شوراهای_کارگری_بدیل_پارلمانها

 

نویسنده: دانی گلکستاین
ترجمه: #علیرضا_ثقفی
کتاب صوتی قسمت بیست و دوم

 

⭕️فایل بخش چهارم کتاب، درسهای یک شکست (۲) را می توانید از اینجا دانلود کنید:
https://drive.google.com/file/d/11JtIDFOoDiGmanXzEotHqlh1tGWiV0fb/view?usp=sharing

یافتن مطالب :