#شوراها_در_غرب

تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۹ – ۱۰:۱۶ ق.ظ

#شوراهای_کارگری_بدیل_پارلمانها

نویسنده: دانی گلکستاین
ترجمه: #علیرضا_ثقفی
کتاب صوتی قسمت بیست و یکم

⭕️فایل بخش چهارم کتاب، گلاسکو، ادامه طرح تعدیل مهارت و جستجو استراتژی طبقه ، را می توانید از اینجا دانلود کنید:
https://drive.google.com/file/d/1k9aVG9i9GDJGzrwWPp1jfg61moQVnsl9/view?usp=sharing

یافتن مطالب :