#شوراها_در_غرب

تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۹ – ۱۰:۱۵ ق.ظ

#شوراهای_کارگری_بدیل_پارلمانها

نویسنده: دانی گلکستاین
ترجمه: #علیرضا_ثقفی
کتاب صوتی قسمت نوزدهم

⭕️فایل بخش سوم کتاب، گلاسکو، طرح تعدیل مهارت و جستجو استراتژی طبقه ، را می توانید از اینجا دانلود کنید:
https://drive.google.com/file/d/1oICM9dInYuZ664VDuenvsXrKnmPAcOzl/view?usp=sharing

یافتن مطالب :