#شوراها_در_غرب

تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۳۹۹ – ۸:۰۶ ق.ظ

#شوراهای_کارگری_بدیل_پارلمانها

نویسنده: دانی گلکستاین
ترجمه: #علیرضا_ثقفی

کتاب صوتی قسمت شانزدهم

⭕️فایل بخش سوم کتاب، گلاسکو سقوط نهادها را می توانید از اینجا دانلود کنید:

https://drive.google.com/file/d/1EKRfig4ZAHFxsDO-2kfZHV5xzyFoNY4F/view?usp=sharing

یافتن مطالب :