#شوراها_در_غرب

تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۳۹۹ – ۸:۰۵ ق.ظ

#شوراهای_کارگری_بدیل_پارلمانها

نویسنده: دانی گلکستاین
ترجمه: #علیرضا_ثقفی

کتاب صوتی قسمت پانزدهم

⭕️فایل بخش دوم کتاب، “امپریالیست غرب در بحران”، ادامه ” کارگران فلزکار رهبری را به دست می گیرند” را می توانید از اینجا دانلود کنید:
https://drive.google.com/file/d/1C7Kzgpncd9VnHJERH2nwZfE-SM2tCIx0/view?usp=sharing

یافتن مطالب :