#شوراها_در_غرب

تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۳۹۹ – ۸:۰۳ ق.ظ

#شوراهای_کارگری_بدیل_پارلمانها

نویسنده: دانی گلکستاین
ترجمه: #علیرضا_ثقفی

کتاب صوتی قسمت سیزدهم

⭕️فایل بخش دوم کتاب، امپریالیست غرب در بحران، را می توانید از اینجا دانلود کنید:

https://drive.google.com/file/d/1O-q_nkFVP77UiF2kb5UZS7oMF3a5eQf1/view?usp=sharing

یافتن مطالب :