#شوراها_در_غرب

تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۳۹۹ – ۷:۰۴ ق.ظ

#شوراهای_کارگری_بدیل_پارلمانها

نویسنده: دانی گلکستاین
ترجمه: #علیرضا_ثقفی

کتاب صوتی

⭕️فایل بخش اول کتاب شوراهای پتروگراد، قسمت یازدهم ادامه “به سمت اکتبر” را می توانید از اینجا دانلود کنید:

https://drive.google.com/file/d/1v9vmwX4CWx3s_tfwvUBi8IOTVQTscsXR/view?usp=sharing

یافتن مطالب :