#شوراها_در_غرب

تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۳۹۹ – ۶:۵۹ ق.ظ

#شوراهای_کارگری_بدیل_پارلمانها

نویسنده: دانی گلکستاین
ترجمه: #علیرضا_ثقفی

کتاب صوتی

⭕️فایل بخش اول، قسمت نهم، کتاب شوراهای پتروگراد،ادامه سه تظاهرات را می توانید از اینجا دانلود کنید:

https://drive.google.com/file/d/1l88HW07yvpUdb-elQJTZrQ8LazyxGFFS/view?usp=sharing

یافتن مطالب :