#شوراها_در_غرب

تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۳۹۹ – ۶:۵۷ ق.ظ

#شوراهای_کارگری_بدیل_پارلمانها

نویسنده: دانی گلکستاین
ترجمه: #علیرضا_ثقفی

کتاب صوتی

⭕️فایل بخش اول کتاب شوراهای پتروگراد،سه تظاهرات( قسمت هشتم) را می توانید از اینجا دانلود کنید:

https://drive.google.com/file/d/1O0DEGAWZwG03jJL9qTt7UKAWerLN0xb4/view?usp=sharing

یافتن مطالب :