#شوراها_در_غرب، کتاب صوتی (فایل پنجم)

تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ – ۹:۱۸ ق.ظ

#شوراهای_کارگری_بدیل_پارلمانها

نویسنده: دانی گلکستاین
ترجمه: #علیرضا_ثقفی

کتاب صوتی (فایل پنجم)

⭕️فایل بخش اول کتاب شوراهای پتروگراد، قسمت چهارم، انقلاب پتروگراد فوریه ۱۹۱۷ را می توانید از اینجا دانلود کنید

https://drive.google.com/file/d/1S6JMMigtw-9LXiJPB8ghoQdA2uvZCWC8/view?usp=sharing

یافتن مطالب :