#شوراها_در_غرب، کتاب صوتی (فایل چهارم)

تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ – ۹:۱۶ ق.ظ

#شوراهای_کارگری_بدیل_پارلمانها

نویسنده: دانی گلکستاین
ترجمه: #علیرضا_ثقفی

کتاب صوتی (فایل چهارم)

⭕️فایل بخش اول کتاب شوراهای پتروگراد، قسمت سوم، انقلاب پتروگراد ۱۹۰۵ را می توانید از اینجا دانلود کنید:
https://drive.google.com/file/d/1CXD9M-MxlX_Tt14VT9Zx5QybkZBi7f6u/view?usp=sharing

یافتن مطالب :