شوراها در غرب، شوراهای کارگری بدیل پارلمان ها

تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ – ۶:۴۴ ق.ظ

فایل صوتی (۲)

شوراهای پتروگراد
فایل صوتی این بخش را می توانید از اینجا دانلود کنید:

https://drive.google.com/file/d/1jRoClV2UIb_r-CcacYiQVtkN9hExgEHg/view?usp=sharing

یافتن مطالب :