حاکمیت عریان مافیا: مافیای حاکم بر چین

تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۳۹۹ – ۸:۵۱ ق.ظ

علیرضا ثقفی
در قسمت اول، گسترش حاکمیت‌های مافیایی را در سطح جهانی و گسترش ‌سرمایه‌داری کازینویی مورد بررسی قرار دادیم. این مسئله را نیز اشاره کردیم که این حاکمیت‌های مافیایی که بر نظام ‌سرمایه‌داری مسلط شده است تنها می‌تواند حکومت‌های خودکامه و مطلقه را که ثمره همان حاکمیت‌های مافیایی است مورد تایید قرار دهد. در حقیقت مافیا، مافیا را می‌طلبد. اما این که دلیل اصلی گسترش این حاکمیت‌ها چیست را باید در گسترش نظام ‌سرمایه‌داری و یا اگر دقیق‌تر بخواهیم بگوییم در بن‌بست‌های نئولیبرالیسم که خاصیت و اصول حرکت این مرحله از انکشاف ‌سرمایه‌داری است جستجو کرد.
آنگاه که سیاست‌های نئولیبرالیستی سبب گسترش سرمایه‌های بزرگ و حجیم‌تر شده شرکت‌های فراملیتی می‌شود و روزانه حجم عظیمی از سرمایه در دستان عده‌ای قلیل به چرخش در می‌آید، هر روزه طلب می‌کند تا زمینه‌های تمرکز بیشتری را به قلمرو خود در آورد و از آنجا که نظام حاکم بر جهان نظامی طبقاتی و ظالمانه است هر روز این تمرکز قدرت و ثروت افزایش می‌یابد و هم چون رودی جاری قدرت متمرکرتر و ثروت حجیم‌تر می‌شود. یک محاسبه ساده به ما نشان خواهد داد که چگونه هر روزه میزان ثروت جمع شده در دست شرکت‌ها و صاحبان قدرت با سیستم موجود سرمایه‌دارانه حجیم‌تر و متمرکزتر می‌شود و در مقابل آن مردم بیشتری به فقر و بی‌خانمانی کشیده می‌شوند. امری که تمامی آمار‌های سازمان ملل متحد و نهاد‌های مستقل، آن را در دهه‌های اخیر تایید کرده‌اند .
اگر سود عادی سرمایه‌ها را که به صورت‌های مختلف در دست صاحبان قدرت و سرمایه قرار دارد ودر بخش‌های مختلف متفاوت است در نظر آوریم روزانه آن مجموعه‌ای سود بیشتری می‌برد و در نتیجه سرمایه‌اش حجیم تر می‌شود که به طور عادی سرمایه بیشتری را در اختیار دارد و به گونه‌ای معمول امکانات بیشتری را در اختیار می‌گیرد و از آنجا که در سیستم مافیایی ‌سرمایه‌داری قدرت و سرمایه به هم می‌آمیزند و اساسا مافیایی یعنی همان هماهنگ شدن و هم راستا شدن سرمایه و قدرت است، در نتیجه به صورت عادی هر روز این غول جنایت بزرگتر می‌شود.
و بی‌جهت نیست که سیستم تبدیل یافته سرمایه‌های چینی که آمیزه‌ای از سرمایه و قدرت و به ارث رسیده از دوران حاکمیت کمونیستی دگردیسی شده است، به صورتی هماهنگ با سیستمی که در غرب در حال پشت سر گذاردن تمامی دستاوردهای انقلاب صنعتی است، هماهنگی دارد و تنها به رقابت‌هایی بر سر سهم بیشتر از یک بازار می‌پردازد و هیچ تضاد اساسی با آن چه که سیستم پیشرفته سرمایه‌دارانه است، احساس نمی‌کند. زیرا که دو گونه تمرکز سرمایه و قدرت، یکی از سرمایه‌های متمرکز دولتی نشات گرفته است و دیگری از سرمایه‌های متمرکز شده خصوصی آمده است، اما در سیستم مافیایی با یکدیگر تلاقی کرده و یار می‌شوند. یارانی که دست در گردن هم به چپاول دنیا می‌پردازند و هر یک برای خود عمله و اکره‌ای در کشور‌های کوچک‌تر دست‌و پا می‌کنند.
حکومت چین به عنوان قویترین مافیا
اگر تعریف عمومی مافیا را که همان یکی شدن قدرت و سرمایه است، مد نظر قرار دهیم ریا، مشوری به نام چین، قوی ترین مافیای جهانی را دارد، زیرا در هیچ کشور دیگری حتی در روسیه، قدرت و سرمایه این چنین در هم نپیچیده است. هیچ شر کت بزرگی در سطح بین‌المللی و جود ندارد که بتواند چهارصد میلیارد دلار برای تسلط بر صنایع حیاتی یک کشور دیگر را یک جا بپردازد. (مبلغی که گفته می‌شود در قرارداد ایران و چین برای تسلط بیست و پنج ساله بر بخشی از منابع وثروت‌های ایران پرداخت شده است. )
مشهور است که در قرار داد رویترز مبلغ ۲۰۰ هزار لیره استرلینگ به اطرافیان شاه از جانب انگلیسیان رشوه داده شد و جمعی که شاه تعیین کرده بود تا این قرار داد را بررسی کنند، در گزارش خود به شاه چنین نوشت :
” به جهت ساختن راه‌آهن در ایران ۵۰ کرور تو مان پول نقد لازم داریم. اکنون یک کمپانی پیدا شده که می‌خواهد این ۵۰ کرور را برای ما خرج کند. آیا در برابر این ۵۰ کرور چه باید بدهیم؟ آنچه به عقل رسید همه را مشخص کرده ایم. آنچه داده‌ایم منحصرا عبارت از بعضی مواد عاطله (بدرد نخور) است که تا کنون هیچ نفعی برای دولت نداشته است. اکنون انجام این مطلب بزرگ منوط به یک اشاره شاهنشاهی است که هر گاه اسم مبارک خود را بر این امتیازنامه مرقوم فرمایید، به همین گردش یک قلم بیش از جمع خدماتی که سلاطین ایران در این چند هزار سال به ملت خود کرده‌اند به این آب و خاک رحمت و احسان و عطای حقیقی فرموده اید. ” ۱
البته که منظور از مواد باطله تمامی معادن و منابعی بود که در سر راه کشیدن راه آهن قرار داشت و به کمپانی رویترز این اجازه داده شده بود که به هر کجا که صلاح می‌داند راه‌آهن بکشد و منابع و معادن آن خطه متعلق به او خواهد بود.

۱- سیر تحولات استعمار در ایران، ص۲۱۲ به نقل از تاریخ راوندی

یافتن مطالب :