زندانی سیاسی یا زندانی “امنیتی”

تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ – ۹:۱۳ ب.ظ

مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد، زندانیان “جرایم امنیتی” با محکومیت کمتر از پنج سال مشمول عفو قرار گرفتند. همچنین تعدادی از زندانیانی که در اسفندماه به مرخصی رفتند، به زندان بازنمی‌گردند.
دادن عنوان “زندانیان امنیتی” به #زندانیان_سیاسی، سبب شده که بسیاری انسان های آگاه که هیچ جرمی مرتکب نشده اند و تنها چون دغدغه جهان بهتری داشته و یا زبان به نقد نابرابری ها گشوده اند، باید در زندان بمانند و در همان زمان افرادی که ثروت جامعه را به غارت برده اند و در احتکار و اختلاس و فساد ید طولایی دارند، از زندان آزاد می شوند، به رغم آنکه در ظاهر حبس های طولانی دارند (بیست سال) و هنوز یک سوم حبس شان را هم نگذرانده اند. (آزادی شبنم نعمت زاده)

این تفاوت و استثناء به چه معناست؟

پرسش این است به راستی چه کسانی “امنیتی” هستند: عدالتخواهانی که به جرم های ناکرده سالهاست در زندان بهترین سالهای زندگی و سلامت خود را از دست داده اند یا کسانی که با پنهان کاری و عدم اقدامات به موقع موجب شیوع چنین گسترده کرونا در جامعه شده اند؟ یا غارتگران و اختلاسگرانی که سروکارشان به زندان افتاده یا نیافتاده است؟

#محمد_حبیبی، #جعفر_عظیم_زاده، #آتنا_دائمی، #سعید_شیرزاد، #علی_اسحق، #پیام_شکیبا، #آرش_صادقی، #زینب_جلالیان، #مریم_اکبری_منفرد، #نرگس_محمدی، #ارس_امیری، #نسرین_ستوده، #سپیده_کاشانی، نیلوفر_بیانی،#ابوالفضل_کریمی،#صبا_کردافشار، #سهیل_عربی ، #یاسمن_آریانی، #راحله_احمدی، #مهرداد_محمد‌نژاد ، #منیره_عربشاهی، #نگین_قدمیان، #محمد_صفری، #سهیل_علی‌پناه، #خبات_دهدار و صدها زندانی سیاسی بی نام و نشان در زندان های سراسر کشور باید آزاد شوند.

#آزادی_بیقیدوشرط_فوری_زندانیان_سیاسی، خواسته همه انسان های آزادیخواه و عدالتجوست.

یافتن مطالب :