تداوم اعتراضات در عراق

تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۳۹۸ – ۸:۱۳ ق.ظ

از ٢۵ روز پیش تظاهرات گسترده در عراق شروع شد و بغداد و سایر شهرهای عراق را در برگرفت این اعتراضات با حمله خشونت بار نیروهای مسلح و پلیس عراق مواجه شد که منجر به کشته شدن بیش از ١۵٠ نفر و زخمی شدن ۶٠٠٠ نفر از معترضان شد این اعتراضات پس از سرکوب شدید بعد از ٨ روز فروکش کرد اما از دیروز این اعتراضات مجددا شروع و هزاران عراقی را به خیابانها آمده اند و امروز قرار است اعتراضات سراسری باشد.

مردم عراق سالها در گیر جنگ ناخواسته با همسایگان خود ایران و کویت بوده و مردم طی سالها دچار بدبختی و مشکلات فراوانی شده اند.در سال ٢٠٠٣ با حمله امریکا و ائتلاف جهانی برای سرنگونی صدام پس از تحریمهای سنگین که عده زیادی از مردم بویژه کودکان جانشان را از دست دادند مورد حمله شدید نظامی قرار گرفت

و تمام زیر ساختهای اندک اجتماعی و رفاهی کشور عراق نابود شد.ده سال بعد امریکا تصمیم گرفت که نیروهای نظامی خود را بتدریج از عراق خارج کند.طی دوران پس از اشغال بدلیل درگیریهای داخلی و بمب گذاریهای انتحاری مردم بسیار جان خود را از دست دادند و منابع انرژی عراق نیز به تصرف دولت امریکا و از طرفی نیروهای شبه نظامی داخلی و خارج تشکیل و قدرت گرفتند و این نیروها در جهت غارت مردم عراق به فعالیت مشغول می باشند.

روی کار آمدن دولتهای وابسته به خارج که جز زد وبند و حیف ومیل مردم عراق کار دیگری بلد نیستند نمی خواهند و حتی اگر بخواهند قادر نیستند جوابگوی نیازهای مردم عراق باشند.

یافتن مطالب :