ساختار شکن کیست؟

تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ – ۶:۴۷ ق.ظ

در مطلبی تحت عنوان آیا”مرضیه امیری» خبرنگار بود؟” که در خبرگزاری فارس منتشر شده چنین آمده است:
“به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس،‌ به نظر می‌رسد در چندسال اخیر پوشش خبرنگاری تبدیل به محملی جدی و پراستفاده برای عناصر معاند و فعال علیه نظام شده است که به محض برخوردهای قضایی، بدان چنگ زده و با ادعای فعالیت خبرنگاری سعی دارند هم از زیر بار مسئولیت اقدامات خود فرار کنند و هم فرصتی برای ضد انقلاب ایجاد ‌شود تا هزینه‌های حقوق بشری برای نظام ایجاد نمایند.”

🔹در ادامه نویسنده، ادعاهایی را مبنی بر ارتباط مرضیه امیری با احزاب و گروه های خارج کشور طرح کرده و عکس هایی از حضور وی در تجمع اعتراضی اول ماه مه ۱۳۹۸و ۱۴ اردیبهشت ۹۶ در اعتراض به شرایط دشوار بند زندانیان سیاسی گوهر دشت منتشر کرده و وی را متهم به دادن شعارهای ساختار شکنانه کرده است.

🔸جدا از این که، بارها ثابت شده این گونه اتهامات برای زندانیان پایه و اساس درستی ندارند، حتا اگر فرد زندانی در زیر فشار بازجویی و زندان به آن اعتراف کرده باشد، هیچ گونه اعتبار و سندیتی ندارد؛ باید پرسید: کدام عمل ساختار شکنانه است:
اعتراض به وضعیت بد معیشتی کارگران و زحمتکشان و هشدار نسبت به در خطر بودن جان زندانیان سیاسی ای که در اعتراض به بدرفتاری های رییس زندان گوهردشت دست به اعتصاب غذا زده اند یا اقدامات “رییس زندان” وقت که چندی پیش همراه با پسرش به اتهام ورود مواد مخدر به زندان و توزیع آن بین زندانیان و گرفتن رشوه و … بازداشت شده است؟ (البته اگر تا به حال آزاد نشده باشد)
🔹سوال اینجاست که وظیفه خبرنگار آیا جز این است که صدای کسانی باشد که دست شان از همه جا کوتاه است و افشای فساد و تباهی و نمایان کردن آنچه در جامعه میگذرد بی پرده و بی منفعت طلبی؟

🔴آیا این عدالت است که روزنامه نگار و معترض را به جرم اعتراض و افشاگری محکوم کرده و به زندان می اندازند و غارتگران بیت المال را رها می‌کند؟؟

آزادیبیقیدوشرطفوریزندانیانسیاسی

یافتن مطالب :