نوروز مبارک بر همه زحمتکشان و آنان که به جرم حق خواهی و تلاش برای سعادت انسان ها محبوسند.

تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ – ۹:۰۱ ب.ظ

دشمنانمان می توانند همه گل‌ها را بچینند

ولی هرگز

نخواهند توانست

بر بهار چیره شوند…

پابلو نرودا

گرچه سال‌ها است زمستان پشت زمستان و محرومیت به دنبال محرومیت، زندگی کارگران و زحمتکشان را هر روز بدتر کرده است و هر چه آید سال نو، گوییم دریغ از پارسال؛ اما با این همه، مروری بر مبارزات گذشته کارگران و زحمتکشان در ادوار مختلف نشان می‌دهد که باز هم روزگار سیاهی به سر خواهد آمد، هر چند که این بار طولانی‌تر از گذشته باشد .

سالی که گذشت، پر از تجربیاتی گرانبها برای مبارزات کارگران و زحمتکشان و معلمان و تهیدستان شهری بود. گرچه نظام سرمایه‌داری با تحمل فقر و بی‌حقوقی، یورشی را بر سفره خالی مردم تدارک دیده و آن را به مورد اجراگذارده، اما کارگران و زحمتکشان با تقابل همه جانبه به اعتراضات و مبارزات سراسری مبادرت کردند. کارگران فولاد اهواز و نیشکر هفت تپه بیش از یک ماه خیابان‌ها را تسخیر کرده و به زندان و غل زنجیرر نظام سرمایه‌داری لبخند زده و آن را به سخره گرفتند تا اتحاد و همبستگی طبقاتی را هر روز گسترده‌تر کنند.

برگ‌های تاریخ بیانگر آن هستند که نظام سرمایه‌داری هر بار که فرصت یافته است بر زندگی محرومان تاخته و تا آنجا که توانسته است بر سفره تهیدستان فشار آورده و حداکثر بهره‌کشی را از نیروی کار برده است. اما، هر زمان که محرومان و به فقر کشیده شدگان اراده کرده و صفوف خود را متشکل کرده‌اند، توانسته‌اند استثمارگران را به عقب برانند و به بخشی از حقوق از دست رفته خود برسند.

تجربه مبارزات گذشته بیانگر آن است که کارگران، زحمتکشان و تهیدستان همواره توانسته‌اند با ایجاد تشکل‌ها و سازمان‌هایشان نظام استثمارگرانه را به عقب برانند و زندگی بهتری را برای خود رقم زنند . در بهار پیش رو نیز امید است آنان که به جز نیروی کارشان چیزی برای فروش ندارند، با همبستگی و ایجاد تشکلهای مستقل و سراسری خود بتوانند تا رسیدن به زندگی بهتر و بر قراری جامعه ای که در آن ارزش‌های انسانی و حق یک زندگی شرافتمندانه و برخوردار از نعم مادی برای همگان فراهم باشد، به مبارزاتشان ادامه دهند.

مبارزات سال گذشته نشان داد که سرمایه‌داران در برابر اتحاد و همبستگی کارگران چاره ای جز عقب‌نشینی ندارند و همین امر را کارگران و زحمتکشان در تداوم مبارزاتشان در سال آینده نیز سرمشق قرار داده و هر روز صفوف خود را متشکل‌تر خواهند کرد .

با امید به فردایی بهتر، به استقبال بهار می‌رویم و بر زمستان‌هایی که گذشت نام بی‌بازگشت می‌گذاریم.

کانون مدافعان حقوق کارگر

۲۹ اسفند ۱۳۹۷ ۱فروردین ۱۳۹۸

یافتن مطالب :