یک توضیح و یک پاسخ

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۷ – ۳:۵۴ ب.ظ

🔸مواضع کانون مدافعان حقوق کارگر ، در بیانیه ها و اطلاعیه های کانون بیان می شود.
🔹مواضع، عملکرد و نظرات اعضا و همچنین مواضع و نظرات نویسندگان مقالاتی که در سایت یا کانال کانون مدافعان حقوق کارگر منتشر می شود، مواضع شخصی آنان است ، ضرورتا نظر کانون نیست.

در رابطه با مسایل طرح شده در فضاهای مجازی و پرسش های انجام شده از ادمین کانال، در مورد مداخله کانون مدافعان حقوق کارگر در برگزاری مجمع عمومی سندیکای رانندگان شرکت واحد که توسط جمعی از کارگران و رانندگان برگزار شد، لازم به ذکر است که کانون مدافعان حقوق کارگر دخالتی در این امر نداشته است.
کانون مدافعان حقوق کارگر همواره از اتحاد و هماهنگی و همبستگی در جنبش کارگری دفاع کرده و امیدار است که هر چه زودتر سندیکای شرکت واحد یک پارچه شود.

یافتن مطالب :