دور تازه سرکوب آزادی اندیشه و بیان

تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۳۹۷ – ۷:۱۴ ق.ظ

در روز جمعه چهارم خرداد ماه  نیروهای امنیتی به مراسم پنجاهمین  سالگرد تاسیس کانون نویسندگان که در یک مکان خصوصی بر گزار می شد، حمله کردند .در این حمله که با تعداد زیادی از نیروهای امنیتی صورت گرفت، خیابان منتهی به مراسم را اشغال کرده و سپس با ایجاد رعب و وحشت به محل بر گزاری مراسم حمله کرده و پوستر ها و دیوار نوشته را از جای کنده و گوئی که به سرزمین دشمن حمله کرده‌اند .

کانون نویسندگان ایران که در پنجاه سال گذشته همواره مورد خشم و تهاجم نیروهای واپس‌گرا قرار داشته است از انواع تهاجمات همواره سربلند بیرون آمده و به مبارزات خود برای پاسداشت آزادی اندیشه و بیان ادامه داده است .کشتار، زندان و شکنجه و قتل نویسنگانی همچون سعید سلطانپور ، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده و عطائالله نوریان  نتوانسته است مانع ادامه مبارزات نویسندگان در برابر سانسور و تحکیم فرهنگ تک صدائی شود .

این بار این تهاجم در سطوح دیگری نیز صورت گرفت؛ در خبرها آمد که پلیس تهران ١٠ وانت کتاب “مسأله‌دار و زیرزمینی” را از کتابفروشی‌های پایتخت جمع آوری کرده است! جالب آن است که تعداد کتابهای جمع‌آوری شده دیگر نه با تعداد بلکه با واحد «وانت» شماره گذاری می شود!

این تهاجم در حالی اتفاق می افتد  که اداره ممیزی وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی به بسیاری از کتاب‌ها مجوز نمی‌دهد و یا در بسیاری موارد دادن مجوز را به سانسور و تغییر محتوا مشروط می‌کند و به همین خاطر، شماری از نویسندگان و شاعران  کتاب‌هایشان را به صورت فتوکپی در نسخه های محدود منتشر می‌کنند. همچنین کتاب‌های قدیمی که برای چاپ‌های بعد، از ارشاد مجوز نگرفته‌اند یا انتشارات آنها تعطیل شده،‌ به صورت افست تکثیر می‌شوند.

این یورش ها همزمان با گسترش فیلتر کردن فضای مجاری حاکی از آن است که نیروهای تاریک‌اندیش پس از چهل سال اختناق همچنان در جلوگیری از گسترش فرهنگ و آزادی اندیشه ناتوانند و به خیال خام خود با این روش ها به جنگ فرهنگ و اندیشه می روند. در حالی که بارها و بارها چه در این حکومت و چه در حکومت‌های سلف آنان ثابت شده است که در این نبرد پاسداران تاریکی شکست خوردگان اند!

یافتن مطالب :