گسترش اعتراضات مردمی ضرورتی اجتناب ناپذیر

تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۶ – ۹:۲۴ ق.ظ

سخن روز ۲۸ آذر

اوضاع رو به و خامت اقتصادی در چند سال اخیر در ایران و چپاول ها و دزدی های کلان ونجومی همراه با حقوق های نجومی ، آن چنان و ضعیت اقتصادی را رو به وخامت برده است که دیگر دولتمردان هیچ راه حلی برای آن ندارند و از آنجا که آنان تنها یک راه بیشتر نمیشناسند و آن هم فشار بر مردم تحت ستم برای پر کردن جیب خودیهاست، در نتیجه روز به روز اوضاع اقتصادی و خیم تر شده و فریاد مردم به جان آمده بلندتر میشود.
در سال گذشته کارگران و معلمان برای دریافت حقوق های معوقه یا جبران حقوق های چندین برابر زیر خط فقر بارها اعتراضات گسترده و فراگیری را به نمایش گذاردند اما دولتمردان که عجز و ناتوانی خود را در برابر خواسته های مردم بارها به نمایش گذارده اند به جای چاره جوئی در برابر این خواسته های به حق شروع به دستگیری و پرونده سازی برای فعالان سرشناس کارگران و معلمان کردند تا به خیال خام خود با ایجاد جو رعب وحشت جلو اعتراضات را بگیرند و نمایندگان مجلس هم بی اعتنا به این خواسته ها، افزایش ۷۰درصدی حقوق خودشان را تصویب کردند تا نمکی بر زخم آنان بپاشند.
در سال جاری و خامت اقتصادی و دزدیها و اختلاس ها آن چنان تشت رسوائیش از بام افتاد که موسسات اعتباری ناز پرورده دولتیان و بانک های نزولخواری که شیره جان مردم را مکیده بودند، بر اثر اختلاس ها و ناتوانی کل اقتصاد یکی پس از دیگری به ورشکستگی افتاده و ذخیره های پس اندازی که اغلب متعلق به بازنشستگان و یا اقشار متوسطی است که برای جبران کسری درآمدشان در بانک گذاشته بودند را بالا کشیده وفشار ناتوانی سیستم اقتصادی را به گردن مردم تحت ستم انداختند و آنگاه با دست اندازی به صندوق های ذخیره بازنشستگان تلاش کردند تا این افتضاحات اقتصادی را جبران کنند که این بار بازنشستگان وغارت شدگان صندوق ها همراه با خیل عظیم معترضان به وضعیت اقتصادی به خیابان ها آمده وفریاد بر داشتند: “اجحاف و ظلم و ستم تا کی؟”
اکنون این امر کاملا مشخص است که خانه از پای بست ویران است و دیگر نه قدرتمندان توان حل این مشکلات اقتصادی را دارند ونه مردم تحت ستم و جان به لب رسیده حاضر به ترک صحنه و از پای نشستن و تن دادن به مرگ تدریجی هستند؛ در نتیجه شاهد آن هستیم که هر روز این رویارویی بیشتر و بیشتر میشود و مشخص است که در شرایطی که روز به روز وضعیت اقتصادی و خیم تر میشود ، مردم سرِ از پای نشستن نخواهند داشت و همان گونه که شاهدش هستیم شعارهای معترضان هر روز رساتر و عمیق تر خواهد شد.
کانون مدافعان حقوق کارگر

یافتن مطالب :