سخن روز

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۶ – ۷:۰۲ ق.ظ

ولخرجی‌های دولتی در بودجه‌ی سال آینده در برابر فشار هر چه بیشتر به سفره خالیِ مردم

بودجه سال ۹۷ در حالی در مجلس فرمایشی بررسی می‌شود که صدای اعتراض خود حکومتیان را درآورده است . در این بودجه شاهد انواع فشار ها از گران شدن حامل‌های انرژی گرفته تا حقوق دولتی و عوارض خروجی و گران شدن نان تا حذف یارانه‌ی داروهای ضروری و حذف یارانه‌های عمومی و ده‌ها مورد ریز و درشت دیگر هستیم.
در مقابل افزایش مالیات‌های اقشار ضعیف و کاسب‌های جزء ؛ ما شاهد ولخرجی‌ها و افزایش بودجه‌های نظامی و نهادهای امنیتی و حوزه‌های علمیه و تبلیغاتی هستیم. هم چنین در این بودجه، افزایش جرائم راهنمائی و رانندگی به چشم می‌خورد که فشار اصلی آن بر دوش اقشار ضعیف و مسافرکش‌ها است و همچنین باری گران بر دوش اقشار تهی دستی است که با افزایش بیکاری به کار با وسیله نقلیه شخصی روی آورده اند .
انواع فشارها در حالی از طرف دولتیان بر مردم وارد می‌شود که تنها در یک مورد نهاد ریاست جمهوری ، در صدد افزایش کارکنان خودی از بودجه عمومی و جیب خالی مردم هستند که در یک قلم ناقابل! مبلغ ۸/۶۳میلیون تومان دستمزد سالانه کارکنان قراردادی نهاد ریاست جمهوری در سال آینده تعیین شد!

در لایحه بودجه سال آینده مقرر شده معادل ۱۲۰۰ نفر به طور قراردادی در نهاد ریاست جمهوری به کار گرفته شوند که دستمزد هر یک از آنان ۶۳.۸ میلیون تومان در سال اعلام شده است. بدین ترتیب مجموع ۱۲۰۰ نفر فوق در سال آینده ۷۶.۶ میلیارد تومان حقوق خواهند گرفت! دستمزد ۶۳.۸ میلیون تومانی این افراد به معنای آن است که آنها سال آینده به طور میانگین در ماه ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان دریافتی خواهند داشت که این حقوق پنج برابر حقوق کارگری با حدقل دستمزد است. در کنار این امر ، قرارگاه خاتم الانبیاء بزرگترین نهاد اقتصادی کشور با سودهای سرشار و فراوان از پرداخت مالیات معاف خواهد شد .همچنین در این بودجه سهم نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها به یکصدو چهل و دو میلیارد تومان افزایش یافت و این در حالی است که در صورت تصویب مجلس بیشترین بودجه را در این لایحه نهادهای نظامی و انتظامی دریافت می‌کنند.
دراین میان بودجه سپاه یک افزایش بیست درصدی را نشان می‌دهد. هیچنین نشانی از کنترل حقوق‌های نجومی در این بودجه به چشم نمی‌خورد .با تصویب این بودجه سالی سخت برای کارگران و زحمتکشان در پیش خواهد بود که باید با همبستگی هر چه بیشتر به مقابله با آن پرداخت .
کانون مدافعان حقوق کارگر
آذر ماه ۱۳۹۶

یافتن مطالب :