مصاحبه‌ی صدای کانون با زنده یاد «محمد جراحی»

تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۳۹۶ – ۷:۳۹ ب.ظ

مصاحبه در اواخر شهریور ماه ۱۳۹۶ و کمی قبل از مرگ وی انجام شده است.

یافتن مطالب :