همدردی و همراهی با زندانیان سیاسی و خانواده های آنان جرم نیست

تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ – ۵:۴۴ ب.ظ

واله زمانی، بهنام ابراهیم زاده و پیمان سالمی باید آزاد شوند

یک هفته از بازداشت واله زمانی، بهنام ابراهیم زاده و پیمان سالمی گذشته است و خانواده ها از وضعیت آنان بی خبرند. بی خبری از این عزیزان در حالی است که هنوز رضا شهابی، سعید شیرزاد و محمد نظری نیز در اعتصاب غذا هستند و وضعیت جسمانی آنان وخیم تر شده است.
روز چهارشنبه گذشته هنگامی که عده ای از فعالان کارگری همراه خانواده های ملاقاتی اعتصاب غذا کنندگان زندان گوهردشت، مقابل زندان بودند تا با خانواده ها همیاری و همدلی کنند، در هنگام ترک محل، ماموران انتظامی به صورت بسیار خشونت آمیزی و با ضرب و جرح و پاشیدن اسپری به صورت برخی از حاضران مبادرت به دستگیری افراد کردند.
متاسفانه تا امروز همچنان از محل نگهداری آنان اطلاعی به خانواده ها داده نشده است و به رغم اینکه دادسرای انقلاب برای آنان در روز پنجشنبه وثیقه صادر کرده است اما ماموران آنان را به نقطه نامعلومی انتقال داده و خانواده ها را در نگرانی عمیق قرار داده اند .
واله زمانی، بهنام ابراهیم زاده و پیمان سالمی باید بی قید و شرط و فوری آزاد شوند زیرا که در هیچ قانونی همدردی با خانواده زندانیان اعتصابی جرم نیست. مسوولیت حفاظت از جان و سلامت آنان تا زمان آزادی به عهده ی زندانبانان است.
کانون مدافعان حقوق کارگر
۲۹ شهریور ۱۳۹۶

یافتن مطالب :