سمینار مقابله با طرح های ضد کارگری

تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ – ۷:۵۶ ق.ظ

فایل صحبتهای یکی از فعالان کارگری

فایل صحبت های فرزام الهی پرست

فایل صحبت های علیرضا ثقفی

یافتن مطالب :