اعتصاب گسترده کارگران شاغل نیشکرهفت تپه به همراه خانواده هایشان

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۶ – ۱۲:۰۴ ب.ظ

امروز دوم مرداد ۱۳۹۶، با اعتصاب و تجمع کارگران شاغل نیشکر هفت تپه و خانواده هایشان، جاده شهر به شرکت نیشکرهفت تپه بسته شد. به رغم فضای شدید امنیتی، پادگانی و پلیسی و حضور هر سه شیفت نیروهای حراست، (توسط مدیر دوشغله و بازنشسته حراست، عباس خنیفر، جهت خنثی کردن اعتصاب امروز کارگران)، کارگران بخشهای مختلف شرکت در اعتصاب شرکت کردند.
همسران کارگران ازصبح امروز به خاطرفشارشدید اقتصادی و بی پول و فضای امنیتی که برای همسرانشان بوجود آورده اند، مقابل درب شرکت تجمع کردند و به کارگران حاضر در تجمع داخل محوطه صنعتی پیوستند. پس از مدتی کارگران از شرکت خارج شده و جاده حربه هفت تپه را بسته و مانع عبور و مرور وسایل نقلیه شدند.
به دلیل گرمای زیاد، پس از مدتی کارگران به درب شرکت مراجعه کرده و در آن جا تحصن را ادامه دادند و از خانمهای حاضر در تحصن خواستند اعتصاب را ترک کرده و برای فردا که قصدبستن جاده شوش به اهواز را دارند،آماده شوند.
ازساعت۱۱ صبح حضورنیروهای انتظامی ولباس شخصی امنیتی و احتمالا استانی درمدیریت شرکت محسوس است، درحالی که کسی ازمدیران شرکت حضور ندارند. برخی ازسرپرستان شرکت تحت فشارمدیریت شرکت هستند تا مانع ادامه اعتصاب شوند.
در اعتصاب امروزکارگران خواهان بازگشت شرکت به دولت بعداز ۱۵ ماه واگذاری به بخش خصوصی بودند. این درحالی است که در زمان تاسیس شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه (۱۳۵۴) بسیاری از کارگران از سهامداران شرکت بودند اما برگه های سهامشان به ترفندهایی از ایشان گرفته شد و حق مالکیت کارگران زیرپا گذاشته شد. به دنبال اولین اقدام برای خصوصی سازی شرکت و اعتراض گسترده کارگران و تشکیل سندیکای کارگران هفت تپه، این اقدام عملی نشد و درسال ۱۳۹۱ پروژه بازسازی و نوسازی تجهیزات مکانیکی باهدف افزایش تولید شکر٬ بر عهده شرکت نوسازی صنایع ایران قرار گرفت و بار دیگر در زمستان سال ۱۳۹۵ بی سرو صدا این شرکت به بخش خصوصی واگذار شد.

یافتن مطالب :