تجمع صبح امروزبازنشسته های نیشکرهفت تپه

تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۳۹۶ – ۱:۴۲ ب.ظ

شکستن دوربین ها وشیشه های مدیریت وحسابداری
(خبر ارسالی به قلم یکی از کارگران نیشکر هفت تپه)
#امروز، ۴ شنبه ۱۴ تیرماه، کارگرانی که اسفند۹۵بازنشسته شدند جهت پیگیری مطالباتشان دودسته شدند؛ گروهی برای گرفتن جواب پیگیریهای فرماندار شوش به آنجا مراجعه کردند و گروهی در شرکت تجمع کردند. در فرمانداری به جای گرفتن جواب تهدید شدند که اگر آنجا را ترک نکنند دستور داده خواهد شد تا نیروی انتظامی آنها را جمع آوری کنند. این برخورد از طرف مسوولین فرمانداری سبب شد کارگران به شرکت برگشته و همراه دیگر بازنشسته ها که درب ورودی شرکت را بسته بودند به مدیریت شرکت وحسابداری حمله کرده و اقدام به شکستن دوربین ها و شیشه های مدیریت و حسابداری کنند.
متاسفانه دولت، مسئولین استان، شهرستان و شرکت به جای حل مشکل حقوق قانونی این افراد وکارگران شاغل که به ناچاراقدام به تحصن اعتراضی میکنند، آنها را ارازل و اوباش خطاب میکنند. درحالی که این افراد در دمای بالای ۵۰درجه در این شرکت مشغول به کار بوده اند. هنوزچندگاهی از فضای انتخاباتی نگذشته است که هزاران قول و وعده برای کشاندن کارگران ومردم به پای صندوق ها داده شد، و اکنون شاهد این برخوردهای ناشایست مسئولین مربوطه با کارگران هستیم.
معنی منشور حقوق شهروندی برای کارگران این است که شرکتی را با این همه بدهی و هزاران کارگر به بخش خصوصی ناکارآمد وناتوان واگذارکرد و کارگران به جای پاسخ، تهدید می شوند.
آقای رییس جمهور، ما درزمان دولت قبل (احمدی نژاد) نیز، دردهه ۸۰، کم باتون وگازاشکآور نخورده ایم. کارگران بارها بازداشت زندانی و اخراج شدند. ما به شما رای نداده ایم که نزد خانواده خود شرمنده و تحقیرشویم. ما به شما رای ندادیم که دفترچه های درمانی ما ۴ ماه بدون اعتبار باشد و وزیر کار دولت شما از تحت پوشش بیمه ای قرارگرفتن افراد مستمند حرف بزند! شما دارید با جامعه کارگری چه میکنید؟ طرح کارورزی شما کارگران و تحصیلکردههای دانشگاهی را به جای اشتغال پایدار به برده تبدیل خواهد کرد! شما فقط به فکر آمار و اقدام هستید نه اشتغال پایدار. شما درجهت حمایت از سرمایه دار نیروی کار را نابود میکنید.
کارگران چند روز وچند ماه باید برای حقوق خود دست به اعتراض بزنند؟ چرا سازمان خصوصی سازی به هفت تپه مراجعه نمیکند تا ببیند چه دسته گلی به آب داده اند؟ چرا نیروهای امنیتی منطقه بهرغم گزارش مکرر کارگران، اقدامات لازم را انجام نمیدهند؟ مگرما ایرانی نیستیم؟ آقای روحانی شما مگر دم از اقتصاد مقاومتی نمیزنید؟ آیا با این نیروی کار که رمق آنها را با اقدامات غیرکارشناسانه وناشیانه گرفتید میخواهید اقتصاد مقاومتی را عملی کنید؟ مگرما مردم خوزستان وشوش نبودیم که زیرتوپ وگلوله هم دراین شرکت کاراقتصادی کردیم هم از وطن دفاع کردیم؟
سوال ما این است چرا وقتی به قدرت رسیدید همه چیز را فراموش کردید؟
دیگرچه بکنیم چقدر فریاد بزنیم که هرچه کنیم حق است؟؟؟

یافتن مطالب :