همدردی با کارگران معدن ذغال سنگ یورت آذر شهر

تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ – ۱۰:۲۲ ب.ظ

بار دیگر هزاران تن آوار بر سر کارگران معدن فرو ریخت، کارگرانی که ماه ها بدون دریافت دستمزد کار می کرده اند، کارگرانی که حرص و آز سرمایه داران ، آنان را به قتل گاه فرستاده است. بر اساس گزارشات اولیه بیش از چهل نفر از کارگران معدن ذغال سنگ آذر شهر به علت ریزش در زیر آوار مدفون شده اند .
این حادثه اسفناک بعد از ریزش معدن سوما در ترکیه یکی از بزرگترین حوادث معدن است. خصوصی سازی معادن، عدم آموزش نکات امینی به کارگران، نبود تجهیزات پیشرفته و ضروری، صرفه جوئی در هزینه های ایمنی و در واقع حرص و آز سرمایه داران برای کسب سود بیشتر همواره علت اصلی این گونه حوادث است و درنبود تشکل های کارگری مستقل که بتواند از حقوق کارگران دفاع کند، سرمایه داران چنین ترک تازی می کنند.
کار در معدن از سخت ترین مشاغل است. شرایط سخت کار همراه با عدم دریافت به موقع دستمزد شرایط را برای خانواده های این کارگران بسیار دشوار میکند و هرازچند گاهی حوادث هولناک انفجار و ریزش آوار جان تعدادی از آنان را نیز میگیرد و خانواده های آنان را برای سال های سال در غم از دست دادن عزیزانشان داغدار کرده و کودکان و زنان بی پناه آنان را در گرگ بازار سرمایه داری رها میکند .
به آرزوی آنکه کارگران زیر آوارمانده، زنده بیرون آیند، ما از همه نیروهای مردمی و کارگران و زحمتکشان میخواهیم به هر طریق که میتوانند به یاری آسیب دیدگان بشتابند و با اعتراضات پیگیر مقصران و عاملان این حادثه وحشتناک را به جرم قتل عمد کارگران به محاکمه بکشانند تا بتوان از پیشامد چنین حوادثی در آینده جلوگیری کرد.
کانون مدافعان حقوق کارگر
اردیبهشت ۹۶

یافتن مطالب :