آزادی واله زمانی

تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ – ۸:۳۵ ب.ظ

یک روز پس از بازداشت واله زمانی، ظهر ۱۲ اردیبهشت آزاد شد.

یافتن مطالب :