پیام تبریک نوروزی کانون مدافعان حقوق کارگر در سال ۱۳۹۶

تاریخ انتشار: ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ – ۳:۳۹ ب.ظ

ای بلبل خوش‌نوا فغان کن      عید است، نوای عاشقان کن
چون سبزه زخاک سربرآورد          ترک دل و برگ بوستان کن
عطار نیشابوری

سالی نو را آغاز میکنیم و سال گذشته را با همه خوبی ها و بدی هایش پشت سر میگذاریم، با امید آن که در سال نو موفقیت ها و کامیابی های بیشتری برای دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان در پیش رو داشته باشیم. هر چند با اعلام حقوق های ناچیز برای کارگران و زحمتکشان، جامعه کارگری نمیتواند نوروز را با حداقل زندگی بگذراند اما شاد از آنیم که امیدهایمان را از دست نداده ایم و همچنان برای حقوق از دست رفته خود بر سر پا ایستاده ایم و برای روزگاری بهتر و پر نشاط تر مبارزه را با تلاشی بی وقفه ادامه خواهیم داد.
در سال گذشته بلایائی چند را از سر گذراندیم: گسترش فقر و سیه روزی کارگران و زحمتکشان و حقوق های نجومی مدیران و سردمداران حکومتی همراه با رشوه ها و اختلاس های نجومی، گسترش اعتیاد و بی خانمانی همراه با خیل دستگیری های فعالان کارگری و اجتماعی، گسترش اعدام ها و … همه و همه گویای آن بود که باید از اصلاحات دولتی و حکومتی ناامید شده و دست یاری به سوی یکدیگر دراز کنیم تا از این فلاکت بیرون آییم.
در کنار این مسائل، اعتراضات سراسری کارگران، معلمان و زحمتکشان به صورت دسته جمعی ادامه داشت و در بسیاری از موارد با موفقیت هائی همراه بود و نوید آن را میدهد که مردم تحت ستم اکنون راه مبارزات را گشوده اند و از حقوق حقه خود به خوبی دفاع میکنند. این اعتراضات و پیروزی ها چشم انداز آینده ای امید بخش در پیش روی مردم ما میگشاید و اثبات میکند که “حق گرفتنی است .”
با امید گسترش حق خواهی ها و همبستگی بیشتر تشکل ها و نهادهای مردمی در همه زمینه ها.
فروردین ۱۳۹۶
کانون مدافعان حقوق کارگر

یافتن مطالب :