فایل های صوتی سمینار بررسی اصلاحات قانون کار … (چه باید کرد)

تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۳۹۵ – ۵:۳۸ ق.ظ

آخرین سخنران سمینار آقای علیرضا ثقفی در باره ” چه باید کرد” مطالبی عنوان کردند:

یافتن مطالب :