فایل صوتی سخنرانی های سمینار بررسی اصلاحات قانون کار … (تغییر قانون کار در کشورهای دیگر)

تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۵ – ۱۰:۰۰ ب.ظ

تغییر قانون کار در کشورهای دیگر و اعتراضات مردمی علیه آن:
خانم هاله صفرزاده تلاش دولت های فرانسه و مکزیک را برای اصلاح قانون کار و اعتراضات کارگری علیه آن را مورد بررسی قرار دادند:

یافتن مطالب :