تهاجمی جدید به اعتراضات اجتماعی در حال شکل گیری است

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۵ – ۱:۲۲ ب.ظ

شانزدهم آذر امسال فضای دانشگاه ها برای برگزاری مراسم مستقل دانشجویان بسیار امنیتی بود. در پی انتشار بیانیه شوراهای صنفی دانشجویان که نشان از خیز جدیدی در مبارزات دانشجویی است، اعتراضات چندی در دانشگاه ها برگزار شد ولی نیروهای حکومتی با راه انداختن مراسم دولتی در حد برگزاری یک جشن و دادن گل به دانشجویان و سخنرانی وابستگان و گسترش جو امنیتی تلاش کردند تا روز دانشجو را از محتوای مبارزاتی آن علیه استبداد و دیکتاتوری خالی کرده و از آن مراسمی بی محتوا برای تبلیغات حکومتی بسازند تا مبارزات واقعی دانشجوئی را سرکوب کنند.
هفته ی قبل نیز شاهد دو تهاجم وحشیانه نیروهای امنیتی و لباس شخصی به تجمع کانون نویسندگان ایران و تجمع اعتراضی اعضائ سندیکای شرکت واحد بودیم. این نوع اعمال غیرانسانی هر چند سابقه ای طولانی در برخورد های پلیسی دارد اما از این جهت بی سابقه بود که تجمع کنندگان قبل از رسیدن به محل تجمع مورد ضرب و شتم بسیار شدید قرار گرفتند. تجمع کانون نویسندگان در سالگرد مرگ پوینده و مختاری و در اعتراض به قتل های زنجیره ای و تجمع شرکت واحد در اعتراض به عدم رسیدگی به اختلاس در تعاونی مسکن رانندگان شرکت اتوبوسرانی صورت گرفته بود.
این برخوردهای پلیسی و خشونت بار نشان از پیش بینی اعتراضات گسترده مردمی علیه انواع فشارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، بی حقوقی ها، حق کشی ها، تبعیض ها، فسادها و دزدی هایی است که هر روز بیش از پیش افشا می شوند و به جای آنکه مرتکبان این جرایم به مجازات برسند افشاکنندگان به زندان می روند.
اما تاریخ نشان داده که حتا پیش دستی کردن در سرکوب بی رحمانه اعتراضات مردم به جان آمده، نیز نمی تواند از اعتلای این مبارزات و اعتراضات جلوگیری کند؛ زیرا فشارها که از حد بگذرند دیگر مردم چیزی برای از دست دادن نخواهند داشت.

کانون مدافعان حقوق کارگر
۱۷ آذر

یافتن مطالب :