وقتی مطالبات برابری خواهانه معلمان ریشه می دواند

تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ – ۱۰:۳۹ ب.ظ

جعفر ابراهیمی

دکتر سعید معیدفر ، استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران : « …..در این فکر بوده‌ام که چه اصطلاحی را برای نظام آموزش و پرورش کشور با این هدف‌گذاری پیدا کنم، تنها چیزی که پیدا کردم این است که این نظام آموزش و پرورش با نظام برده‌داری مدرن برابری می‌کند. نظامی که درصدد تولید انسان نیست، بلکه تنها افرادی پرورش می‌دهد که صرفا به خودشان توجه می‌کنند و این نظام نهایتا به فردگرایی بسیار افراطی و به قیمت نادیده گرفتن و تا سرحد نابودی بقیه منجر می‌شود….»
این جملاتی که توسط این استاد دانشگاه گفته شده است بارها به اشکال مختلف از زبان فعالان صنفی عدالتخواه و بیانیه های کانون های صنفی مستقل مطرح شده است و دلواپسان دولت و قدرت در گروههای مختلف فقط به آنها مارک های رنگارنگ زده اند . و حراست ها و سیستم امنیتی برای فعالان پرونده سازی کرده اند.
طرح این بحث ها در سطح رسانه و دانشگاه نشان می دهد که شعارها و آرمان های برابری طلبانه ما معلمان در تمام جامعه ریشه دوانده است که یکی از آنها نفی آموزش پولی و احیای آموزش کیفی و رایگان و برابر است. آن چیزی که اساتید جامعه شناسی با پژوهش به آن رسیده اند ما در تجربه زیسته معلمی بدان دست یافته ایم و با تمام وجود آن را فریاد زده ایم . و این همه دستاورد ایستادگی فعالان صنفی بر اصولی است که فراتر از مسئله دستمزد به سایر مطالبات صنفی و آموزشی پر بها داده اند و می دهند و با تهمت ها و تهدیدات عرصه حق خواهی و عدالت طلبی را ترک نمی کنند.
از سویی انتشار فیش های رسوایی برخی مدیران و کارمندان دولت ، در این روزها حقانیت عدالتخواهی معلمان را به همه نشان داد و ثابت کرد که معلمان زیاده خواه و زیادی نیستند بلکه آگاه هستند و می دانند وقتی از جیب آنان و محرومان جامعه دزدیده می شود لابد جیب یک عده غارتگر اموال عمومی پر می شود این آگاهی خواب باندهای قدرت و ثروت را طبیعی است آشفته کند ولی نمی شود با احضار و تهدید صدای عدالتخواهی را خفه کرد باید تن به مطالبات بر حق داد و بیش از این به سفره و زندگی مردم تعرض نکرد. با ژست ها روشنفکرانه و توئیت کردن هم نمی توان مسیر مطالبه خواهی برحق را منحرف کرد.

به امید تحقق مطالبات برحق معلمان ایران
به امید روزی هیچ کودکی از چرخه تحصیل طرد نگردد
و پاسخ برابری و آزادی خواهی زندان نباشد.

یافتن مطالب :