در گذشت تراب حق شناس

تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۳۹۴ – ۹:۴۷ ب.ظ

تراب حق شناس یکی از آخرین بازماندگان نسل مبارزان دهه پنجاه علیه نظام شاهنشاهی در سن ۷۴ سالگی در پاریس در گذشت . او همراه با محمد حنیف نژاد و سعید محسن از بنیان گذاران مجاهدین خلق بود. حق شناس زاده شهرستان جهرم و از خانواده ای مذهبی بود که علیه رژیم مستبد شاهنشاهی دست به مبارزه مسلحانه زد. همسر او پوران بازرگان نیز که از بنیان گذاران همین سازمان بود، چند سال پیش در پاریس فوت کرد .

این دو مبارز سال های عمر خود را پس از سرنگونی نظام شاهنشاهی بیشتر به کمک به میارزان فلسطینی صرف کردند. تراب بیش از چها سال بود که با بیماری آی. ال. اس (نوعی ام اس) دست و پنجه نرم می کرد اما تا اخرین ساعات عمرش، با وجود از کار افتادن تدریجی دست ها و سایر اندام هایش همچنان به ترجمه و نوشتن مقالات مشغول بود .

زندگی او پراز تلاش و پیگیری د ر راه آرمان کارگران و زحمتکشان و مردم تحت ستم سراسر جهان بود.

یادش گرامی باد

یافتن مطالب :