سازماندهی و ضرورت ان در دوره کنونی(قسمت دوم)

دوران پس از سرنگونی شاه سعید جهانگیری بسیاری از فعالینی که در امر سازماندهی کارگری دهه شصت و قبل از آن شرکت داشته و تجربه فعالیت در شرایط خفقان‌آور آن دوره را دارند به دلایل متعددی از پرداختن به گذشته و بیان تجربیات و راه‌کارهای خود امتناع می‌کنند و هنوز هم عزیزانی را به یاد … ادامه خواندن سازماندهی و ضرورت ان در دوره کنونی(قسمت دوم)