گرامی باد ۱۶ اذر روز دانشجو

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۳ – ۲:۰۶ ب.ظ

دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد

جنبش دانشجوئی ایران از آن زمان که آغاز شد همواره در کنار جنبش مردمی وآزادی خواهی قرار داشته است. این جنبش متحد طبیعی و دائمی جنبش کارگری بوده است. دانشجو که به طورعمده بر خاسته از طبقات کارگری و زحمتکش است در اولین درس های خود با اختلاف طبقات و چپاول و غارت سرمایه داران از دسترنج کارگران آشنا می شود و از همین جهت است که مبارزات دانشجویان همواره سمت و سوئی طبقاتی دارد. امروزه که نظام سرمایه داری تمام تلاش خودرا برای کالائی کردن علم و دانش بکار می برد،عرصه دانش وآموختن آن به عرصه کشمکش مبارزه طبقاتی تبدیل شده است. خانواده های کارگران و مزد و حقوق بگیران بایستی سختی های زیادی را تحمل کنند، از مخارج ضروری خود بکاهند و زندگی پر درد و رنجی را بگذراند تا آنکه هزینه فرزندان دانشجوی خود را فراهم کنند.

علم و دانش که همواره میراث گذشتگان برای نسل های آینده بوده است امروزه به عنوان ابزاری در دست نظام سرمایه داری برای استثمار بیشتر نیروی کار قرار گرفته است امروز اگر دانشجویی بخواهد وارد بازار کار شود و دارای مدرک و تخصص مناسبی باشد تا آن که زندگی نسبتا خوبی داشته باشد بایستی ملیون ها تومان صرف هزینه تخصصی خود بکند و دانشگاه ها و مراکز آموزشی را از دسترنج خود و یا خانواده اش ثروتمند کند آموزش های تخصصی را جز با صرف مبالغی کلان نمی توان به دست آورد در حالی که نسل های گذشته همواره می توانستند به علم و دانش به صورت های ساده دسترسی داشته باشند از این روست که دانشجویان امروز جزء اقشار تحت ستم بوده و تحت تسلط نظام استثمارگرانه قرار دارند.

با خصوصی تر شدن هر چه بیشتر نظام آموزشی این نسل جدید است که از دسترسی به علم و دانش محروم می شود.

امروز حق آموزش و داشتن تخصص و تحصیلات دانشگاهی از حقوق مسلم انسان هاست که نظام منحط سرمایه داری از آن جلوگیری می کند پس برای مبارزات دانشجویی چاره ای نیست جز آن که خواسته های عمومی جامعه و خواسته های دانشجویان در ایجاد نظام رایگان آموزش و پرورش به یکدیگر پیوند خورده تا آن که خانواده ای مجبور نباشد برای تحصیل فرزندش از زندگی روزمره و بخور و نمیر خود بکاهد.

کانون مدافعان حقوق کارگر ضمن گرامیداشت روز دانشجو اعلام می دارد که خواست آموزش و پرورش رایگان همراه با مسکن و بهداشت مناسب و حق اشتغال همراه با دستمزد مناسب جهت یک زندگی شرافتمندانه از حقوق اولیه و مسلم همه انسان هاست.

کانون مدافعان حقوق کارگر

یافتن مطالب :