ویژه نامه فلسطین

تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۳ – ۱۲:۱۲ ق.ظ

front

مساله فلسطین و مبارزات هفتاد ساله در منطقه ی خاور میانه همواره تاثیر به سزایی در سرنوشت مردم منطقه داشته است. متاسفانه در  چند دهه ی اخیر به دلیل دفاع بسیار بد از مبارزات مردم فلسطین از طرف حکومتگران در ایران و هم چنین بی اعتمادی مردم به تبلیغات رسانه ای حکومتی به نوعی وازدگی در میان مردم ما از مبارزات فلسطین به وجود آمده است. از سوی دیگر در رسانه های جهانی نیز تنها به گونه ای تبلیغ می شود که انگار تنها حماس و جهاد اسلامی هستند که در حال مبارزه با اسرائیلند. مقاومت مردم و مبارزه ی گروه های مترقی در این رسانه ها به کلی سانسور می شوند.

فایل PDF ویژه نامه برای دانلود:  ویژه نامه فلسطین

یافتن مطالب :