ویژه نامه کانون به مناسبت “۲۲ خرداد-روز لغو کار کودک”

تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۳ – ۹:۲۵ ق.ظ

a3 front

کار کودک باید لغو شود. این امر بارها و بارها از جانب نهادهای مختلف سرمایه داری تکرار شده است. نهادهای طرفدار حقوق کودک هم بارها بر این امر تاکید کرده اند. نهادهای بین المللی همانند سازمان ملل متحد ونهادهای حققو بشری و اسازمان جهانی کار بارها بر لغو کار کودک  تاکید کرده‌اند. اما نه تنها هیچ گونه پیشرفتی در زمینه ی لغو کار کودک صورت نگرفته است. بلکه هر روز شاهد گسترش کار کودکان در سراسر جهان هستیم.

همه ی دلایل حاکی از آکن است که نظام سرمایه‌داری نمی‌خواهد کار کودک را لغو کند. زیرا که نمی‌تواند از سودهای کلان و بادآورده خود که ناشی از کار ارزان کودکان است، بگذرد. نظام سرمایه داری در هر جا که مجبور شده است تحت فشار افکار عمومی با این پدیده مقابله کند، بلافاصله دریچه‌ای دیگر ر ا برای استفاده از کار کودکان گشوده است. نظام سرمایه داری بسیاری از کار های زیان‌آور و با  تکنولو‍‍‍ژی ابتدایی را به کشورهایی منتقل می‌کند که در آن از کار کودک بیشتر  استفاده می‌کنند واز این طریق سودهای کلان خود از کار کودک را تامین می‌کند. از همین روست که ما شاهد گسترش کار کودکان در کشورهایی هستیم که تکنولو‍ژی عقب‌مانده‌تری دارند که به نیروی کار ساده‌تری نیازمند است. گسترش کار کودکان در این کشورها است که نظام سرمایه‌داری را همچنان به تداوم استثمار از کار کودکان تشویق می‌کند تا کل این نظام از آن بهره‌مند شود و نهادهای جهانی و حقوق بشری نیز با چشم‌پوشی از این ستم آشکار بر کودکان و ارائه آمارهای غلط از کاهش کار کودکان در کشورهایی خاص به خود جایزه می‌دهند.

فایل PDF ویژه نامه :  لغو کار کودک

یافتن مطالب :