آزادی رانندگان دستگیر شده شرکت واحد

تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ – ۵:۳۲ ق.ظ

به قرار اطلاع ساعاتی پس از بازداشت، رانندگان شرکت واحد آزاد شدند و پس از بازپس گیری شیرینی ها و خودکارهایی که به مناسبت روز جهانی کارگر تهیه شده بود به پایانه ی آزادی رفته و بین رانندگان و مسافران شیرینی پخش کردند.

یافتن مطالب :