مصاحبه ی اختصاصی علیرضا ثقفی با صدای کانون پیرامون مرحله ی دوم حذف یارانه ها

تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۲ – ۱۲:۵۵ ق.ظ

مصاحبه ی اختصاصی علیرضا ثقفی با صدای کانون پیرامون مرحله ی دوم حذف یارانه ها

یافتن مطالب :