آخرین ضربه

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۲ – ۲:۳۳ ق.ظ

جبار احمدی-

آخرین ضربه

خانه‌های امیدمان را

بر سر‌مان فرو ریخت

وما بی‌هیچ تعجبی

از کنار آوارمان گذشتیم

جیغ‌مان انتهای سکوت را

به لرزه درآورد

و کرم‌ها هنوز

در حسرت مرگ‌مان

به زمین سر می‌کوبند

و فردا که سر از جمجمه‌ی تاریک‌مان

درآورند

دیگر

لبخند را

نخواهند چشید!

یافتن مطالب :